Mantelzorgondersteuning

U bevindt zich hier: Home | Kennis | Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Tien procent van alle mantelzorgers (ruim 4 miljoen) is zwaar overbelast. Tijdig gebruik maken van respijtzorg kan voorkomen dat een mantelzorger bezwijkt.

Respijtzorg is het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger zodat deze even wat ‘lucht’ heeft. Dat er nu weinig gebruik wordt gemaakt van respijtzorg, komt grotendeels door onbekendheid en aannames. Aandacht voor voorlichting over respijtzorg door huisartsen, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties, is hard nodig om deze belemmerende factoren weg te nemen.

Om de effectiviteit van mantelzorgondersteuning te versterken, moet rekening gehouden worden met de volgende randvoorwaarden:

  1. Het geven van aandacht aan zowel positieve als negatieve aspecten van mantelzorg.
  2. Oog hebben voor de diversiteit (leeftijd, werkend) onder mantelzorgers.
  3. De individuele mantelzorger plaatsen in de context van zijn/haar sociale netwerk (het delen van de zorg).
  4. Aansluiten bij de waarden en normen van betrokkenen.

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.