Werkboek: Versterk de samenwerking met mantelzorgers

U bevindt zich hier: Home | Werkboek: Versterk de samenwerking met mantelzorgers

Werkboek: Versterk de samenwerking met mantelzorgers

Wil jij de samenwerking met mantelzorgers in je zorgorganisatie versterken? Of werken aan een betere ondersteuning van mantelzorgers? Met het werkboek In voor Mantelzorg kun je zelf aan de slag. We hopen dat het je inspireert en op ideeën brengt om met elkaar aan de slag te gaan!

In dit werkboek zijn tools, instrumenten, filmpjes, tips en voorbeelden gebundeld. Het is de opbrengst van In voor Mantelzorg! Tachtig organisaties hebben binnen dit programma een jaar lang enthousiast gewerkt aan een betere samenwerking met, en ondersteuning van mantelzorgers voor betere zorg en ondersteuning aan cliënten.

Werkboek Mantelzorg

Het werkboek bestaat uit 12 thema’s rondom samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Van Sofa-model tot het zorgleefplan en van het goede gesprek tot visie en beleid. Ook is er materiaal voor mantelzorgers zelf beschikbaar. Per thema bieden we inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijzen we door naar handige tools rond mantelzorg.

>> Download het interactieve werkboek!

Werkboek

Samenwerking met mantelzorgers

Meer en meer draait het in de zorg om wat cliënten wensen en nodig hebben, hoe ze daarover zelf de regie kunnen voeren en hoe hun omgeving (familie, buren en vrienden) daarbij betrokken is. Mantelzorgers bieden op allerlei manieren zorg en ondersteuning en maken dan ook in veel gevallen als vanzelfsprekend deel uit van het leven van cliënten. Samenwerken met mantelzorgers is een logische stap.

Betrokken mantelzorg

Meer samenwerking met mantelzorgers levert meer betrokkenheid en bijdragen van mantelzorgers op, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning van cliënten en meer werkplezier voor medewerkers.

Aansluiten bij de cliënt en zijn familie

Ieder mens heeft z’n eigen leven. Op het moment dat iemand zorg en ondersteuning nodig heeft, blijft dat zo. Als medewerker heb je dus altijd te maken met een ‘cliënt’  met een eigen leven, voorgeschiedenis en met zijn of haar mantelzorgers. Samen werk je aan kwaliteit van leven met goede zorg. ‘Zorgen met’ is het devies met als uitgangspunt een gelijkwaardig samenspel, waarbij ieder een eigen rol, positie en verantwoordelijkheid heeft. Maatwerk is daarbij een vereiste. Evenals inspiratie, flexibiliteit, ruimte voor creativiteit en betrokkenheid op alle niveaus.

Van ouderenzorg tot ziekenhuiszorg

In het kader van In voor Mantelzorg zijn in 80 organisaties medewerkers, mantelzorgers en cliënten een jaar lang enthousiast aan de slag gegaan om hun samenwerking te versterken onder het motto ‘Verder in samenwerking’. Dat deden ze in de ouderen-, gehandicapten-, thuiszorg, in de GGZ, in ziekenhuizen en revalidatiecentra en in samenwerking met andere eerstelijnsorganisaties, welzijnswerk, steunpunten mantelzorg en gemeenten. Veranderingen zijn doorgevoerd in de structuur en cultuur van hun organisatie. En ze gaan ermee verder!

Benaming mantelzorg

De benaming ‘mantelzorg blijkt niet altijd aan te slaan in de praktijk. Sommige organisaties geven de voorkeur aan ‘naasten’, in andere gevallen aan ‘familie’ of ‘netwerk’. Bij de benaming is het van belang dat het niet alleen gaat over de eerste contactpersoon van de cliënt. Leg de focus op het hele informele netwerk. Zo wordt duidelijk welke bijdrage iedereen levert of kan leveren.

 

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.