Over In voor Mantelzorg

U bevindt zich hier: Home | Over In voor Mantelzorg

Over In voor Mantelzorg

In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers. In voor Mantelzorg biedt zorgorganisaties innovatietrajecten op maat en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis. Innovatie en implementatie staan centraal. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Het ministerie van VWS financiert het programma.

In voor Mantelzorg richt zich op zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en revalidatiecentra, thuiszorg en eerstelijnszorg. 

De bedoeling is om 80 organisaties en 2500 medewerkers te bereiken en hen te ondersteunen bij een toekomstbestendige visie op mantelzorg. De belangen-, beroeps- en brancheorganisaties zullen hierbij  regelmatig worden geconsulteerd voor advies. Dit zijn organisaties als Actiz, Mezzo, VGN, V&VN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie.

Innovatietrajecten

In de innovatietrajecten ligt de focus onder andere op het versterken van  de positie van mantelzorgers en een meer gelijkwaardige samenwerking in de zorg, een goede informatievoorziening en het wegnemen van belemmerende regels. Zo blijkt dat mantelzorgers soms regels krijgen opgelegd vanuit zorgorganisaties, terwijl daar juridisch geen reden toe is.  Daarnaast zal er in de trajecten aandacht zijn voor signalering en voorkomen van overbelasting en het inzetten van technologie en hulpmiddelen. Dit laatste is op meer fronten effectief. Digitale communicatie  en beeldschermzorg bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een effectievere communicatie tussen cliënt, mantelzorgers, netwerk en beroepskrachten. > Lees meer over de uitgangspunten van In voor Mantelzorg

In de trajecten geeft een organisatie zelf  de verbeteropgave aan. De adviseur van In voor Mantelzorg sluit aan bij de expertise die al in een organisatie aanwezig is. Ook wordt de aanwezige kennis gedeeld met andere organisaties.

80 organisaties doen mee aan een innovatietraject van In voor Mantelzorg.

Ambassadeurs

De kennis die in deze trajecten wordt opgedaan, verspreidt In voor Mantelzorg via onder andere webinars, zodat de gehele zorgsector van de ervaringen kan profiteren. Bijzonder element is een campagne om zorgmedewerkers op te leiden tot ambassadeurs die op inspirerende wijze met het onderwerp samen met mantelzorgers in hun organisatie aan de slag gaan.

Motie Van der Staaij

Het programma sluit aan bij de motie van Van der Staaij c.s. waarin wordt gepleit voor extra ondersteuning voor en samenwerking met mantelzorgers. Dat is nodig omdat de veranderingen in de zorg ook op mantelzorgers grote impact hebben. De verwachting is dat er een groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan. Zo spelen zij een grote  rol bij de vorming van de participatiemaatschappij. Ook is hun inbreng bij het vormgeven van ‘leven zoals thuis’  in instellingen essentieel. Een goede samenwerking tussen formele en informele zorg is daarom onontbeerlijk.  Daarnaast is  overbelasting van mantelzorgers een terugkerend dilemma bij de zorg voor naasten. Om die redenen faciliteert het kabinet de ondersteuning van mantelzorgers onder andere met het programma In voor Mantelzorg.

Meer lezen

Notitie: de veranderingen in de zorg en de effecten hiervan op mantelzorgers (pdf-bestand)

Facebook Twitter LinkedIn

Webinars In voor Mantelzorg

Hoe kunnen familie en vrienden meer betrokken worden bij de verzorging van hun naaste? Hoe kun je beter communiceren in de zorg? En wat kun je doen om het netwerk van je cliënt te versterken?
Je hoort er meer over in de gratis webinars van In voor Mantelzorg.

Hier kun je de webinars bekijken

Resultaten In voor Mantelzorg

Wat hebben de 80 deelnemende organisaties bereikt binnen In voor Mantelzorg?
Lees hier de resultaten

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.